ÇOCUKLAR İÇİN GİRİŞİMCİLİK

ÇOCUKLAR İÇİN GİRİŞİMCİLİK

Girişimciler; risk alan ve iş kuran, dinamik ve günceli takip eden, üretim faktörlerini bir araya getiren ve projeler gerçekleştiren kişilerdir. Tüm bunları yaparken hem tüketiciler için değer sağlarken aynı zamanda istihdam da sağlamış olurlar. Girişimcilerin risk alan kişiler olduğunu söylemiştik. Günümüzün rekabet koşullarını göz önüne getirdiğimizde bir girişimcinin başarılı olmasındaki en önemli iki unsurun farkındalık ve yaratıcılık olduğunu da biliyoruz. Peki yaratıcılık söz konusu olduğunda sınır tanımayan ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklara girişimciliği anlatırsak ne olur kim bilir?  Geçtiğimiz ay Sosyal İklim Derneği ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Fellowları Furkan Öztürk, Gaye Tuğrulöz ve Serkut Haşimoğlu; “Girişimcilik”, “Sosyal Girişim” gibi kavramların...

Read More

ÇOCUK KATILIMINDA SOSYAL İKLİM EKOLÜ

1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesinde; çocukların ve ergenlerin onları etkileyecek kararlar alınacağı zaman görüşlerini serbestçe ifade etme ve düşüncelerine önem verilmesi hakkına sahip olduklarına yer verilmiştir.  Böylelikle çocukların “katılım hakkı” uluslararası hukukun bir parçası olmuştur. Gençler arası diyalog kültürünü geliştirmek, gençlerin sosyal hayata ve sivil topluma katılımını sağlamak amacıyla kurulan Sosyal İklim Derneği; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yalnızca iklim krizi ile ilgili değil gençlik ve çocuk hakları ile ilgili de çalışmalar gerçekleştirmekte. Sosyal İklim Derneği çocuklarla ilgili çalışmalarını derneğin Çocuk Çalışmaları Ekibi ve Çocuk Yürütme Kurulu ile yürütmekte. Çocuk Yürütme Kurulu gerek Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde gerekse...

Read More

Yeni Normalde Yeni Nesil Gönüllülük

Geçtiğimiz yıl 11 Mart’ta, Türkiye’de tespit edilen ilk Covid-19 vakasının ardından başlayan pandemi döneminde tüm kurum ve kuruluşlar dijitale uyum sağlamak zorunda kaldı. Pandemi koşullarının gereği alınan kararlar ile kurum ve kuruluşların devamlılıklarını sürdürme sürecinde, sivil toplum kuruluşları hem gönüllüleri hem diğer paydaşları ile ilişkilerini dijital ortamda sürdürmeye çalıştı. Dijitale uyum sürecinde ilk kez İzmir dışına gönüllülük çağırısı yapan Sosyal İklim Derneği; yeni dönem gönüllüleri ile samimi ve eğlenceli bir ilk görüşme planlarken, 30 Ekim 2020’de İzmir Depremi yaşandı. Sosyal İklim Derneği, İzmir’de yaşanan felaketle Sosyal İklim Derneği Gönüllü Afet Koordinasyon Ekibi kurarak destek olurken, uygun olan yeni gönüllülerine destek...

Read More
Küçük Bir Bedene Yüklenen Büyük Bir Yük: Çocuk İşçiliği

Küçük Bir Bedene Yüklenen Büyük Bir Yük: Çocuk İşçiliği

Türkiye’nin de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaşın altındaki her bireyin çocuk olduğunu söyler. Yaşamanın her çocuğun temel hakkı olduğunu ve herkesin ilk görevinin çocukların yaşamını korumak olduğunu, hiç kimsenin çocuklara karşı olan sorumluluklarını onlara zarar verecek şekilde kullanamayacağını belirtir. Bunlara ek olarak devletin, çocukların hiçbir zarara uğramaması için her türlü önlemi almakla yükümlü olduğunu kabul etmektedir. Buna paralel olarak anayasamızın 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması, çocuğun yarar ve esenliğinin gözetilmesi, çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tâbi tutulmaması ilkelerini gözetmektedir. Hepimiz çocukların yasalarla ya da...

Read more...
DÜNYA 6 OCAK’TA KÜRESEL ISINMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR!

DÜNYA 6 OCAK’TA KÜRESEL ISINMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR!

Uzun yıllardan beri Kuzey Kutbu ve Alaska’daki petrol ve gaz arayışı için yapılan çalışmalar hız kaybetmeden devam ediyor. Bu arayıştan en çok oradaki doğal yaşam ve canlılar etkileniyor. Ayrıca bu çalışmalara ek olarak Donald Trump’ın 6 Ocak’ta Alaska’daki Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağı’nda bulunan sondajları satışa çıkaracağını ve buradan daha fazla kazanç elde etmek istediklerini söylemesi, oradaki canlı hayatı için daha da endişe duymamıza neden oluyor. 6 Ocak’ta başlayacak olan bu açık arttırmanın şu anda da etkisini hissettiğimiz küresel ısınmayı daha da hızlandıracak faaliyetlerde bulunacağını hepimiz biliyoruz. Kendisini çevre üzerine duyarlı bir birey olarak betimleyen Joe Biden’ın başkan olarak...

Read more...
TEKNOLOJİ ÇAĞINDA OLMAZSA OLMAZ: GÜVENLİ İNTERNET

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA OLMAZSA OLMAZ: GÜVENLİ İNTERNET

Bu yazımda teknolojinin gelişmesi ve pandeminin etkileri ile hayatımızın daha da büyük bir kısmını kaplayan, tüm işlerimizi oturduğumuz yerden halledebilmemizi sağlayan ‘internet’ten bahsedeceğim. Çoğumuz internete girmeden bir gün bile geçirmesek de internet bizim bilmediğimiz birçok kullanım alanına sahip. İnternet ile bugün alışveriş, eğitim, bankacılık gibi birçok alanda kolaylıkla işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bize sağladığı bunca faydanın yanı sıra her muhteşem buluş gibi kötü amaçlar için kullanıldığında felaketlere yol açabiliyor. İnternetin görmediğimiz ve görmek istemeyeceğimiz karanlık bir tarafı da var: suçlar, dolandırıcılar, istismarcılar, siber zorbalar ve daha bahsetmek istemediğim birçok kötü niyetli kişi ve araçlar… Dünyanın her tarafından internet kullanmaya başlayan insan sayısı...

Read more...
İnsan Hakları Şemsiyesi Altında Çocuk Hakları

İnsan Hakları Şemsiyesi Altında Çocuk Hakları

Çocukluk kavramının geçmişten bugüne birçok tanımının olduğu bilinmektedir. Çocukluk sosyolojik olarak toplumdan topluma farklı anlamlar taşımaktadır (Işıkçı,2015:18). Farklılığın ortadan kalkması ve toplum için de yaşayan bireylerin ortak kuralları olması durumu da çocuğu olumlu yönde etkilemektedir (Aral&Gülsoy,2001:1). Lakin, çocuk diğer bireylere göre fiziksel, psikolojik ve bedensel olarak yetersiz olduklarından dolayı küçük, insan yavrusu olarak da tanımlanmaktadır. Toplum içinde, çocukların hem akranlarına hem de yetişkinlere karşı haklarının korunması gerekmektedir (Dirican,2018:48). Bu hakların korunması ise ulusal ve uluslararası mevzuatlarla sağlanmaktadır. Mevzuatlar ile birlikte çocuk her şeyden önce insan olarak kabul edilmektedir. Uluslararası mevzuatlardan biri de “Çocuk Hakları Sözleşmesi”dir. Çocuk hakları, insan haklarının şemsiyesi...

Read more...