Kıyı ege İklim Ağı

Proje Özeti

“Yaşamı Koruyorum!” projesi ile çocukların iklim kriziyle mücadeleye katılması, alan hakkında bilincin gelişmesi, genç elçilerin kolaylaştırıcılığı ile akran iletişiminin güçlenmesi ve yerel düzeyde çocukların iklim krizi nedenli yaşadıkları hak ihlallerine çocuk ve gençler aracılığıyla çözümler bulunması amaçlanmaktadır.


İlk dönem pilot bölge için hedef kitlemiz, İzmir ilinde yaşayan 12 – 16 yaş arasındaki çocuklardır. Yukarıda bahsi geçen genç elçiler, Sosyal İklim Derneği’nin 20 -25 yaş aralığındaki Biyoçeşitlilik Gençlik Elçileri’nden oluşmaktadır. Bu elçiler sürecin bir paydaşı olarak akran eğitimi yaklaşımıyla kolaylaştırıcılık görevini yürüteceklerdir.
Proje kapsamında ilk olarak genç elçiler ve uzman destekleriyle “Çocuklara Biyoçeşitlilik Anlatmak” ve “Çocuklar için Biyoçeşitlilik” masa oyunu geliştirilecektir. Ardından Sosyal İklim Derneği’nin geçmişte işbirliği içine olduğu ve bağlantılarını sürdürdüğü okullardan başlayarak çocuklar ile bu oyun yaygınlaştırılacak ve oyunun sonundaki atölye kapsamında iklim krizi nedenli çocuk hakları ihlali için yerel düzeyde çocuk ve gençler tarafından çözümler aranacaktır. Oyunun 400 çocuk ile oynanmasının ardından çocukların kendi içlerinden belirleyecekleri “çocuk temsilciler” ile bir çalıştay gerçekleştirilecek ve “Çocuklar İçin İklim Adaleti Nasıl Sağlanabilir?” konulu yerel düzeydeki karar alıcılar için bir kitapçık hazırlanacaktır.


Projenin nihai amacı, 400 çocuk ile iklim kriziyle mücadele için bireysel aktivizm bilincinin oluşması, biyoçeşitlilik ve tür koruma farkındalığının gelişimi, iklim odağında çocuk ve gençlik gruplarının yerel düzeyde katılımının güçlenmesi yönündedir.

Proje Hakkında

Uygulama Dönemi: Aralık 2022 – Halen

Hedef Grup: Çocuklar

Müfredat: İklim Krizi, Çevre, Biyoçeşitlilik

Proje İlleri: İzmir