Hak Balonum

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Atölyeleri

Sosyal İklim Derneği Hakkında

Gençlik Hakları

Gençlerin hem sosyal hayata nasıl daha aktif katılabileceğini, hem de Dünya’daki sorunlara nasıl daha etkin çözümler getirebileceği konularında çalışmalar yürütüyoruz. Tamamını gençlerin oluşturduğu bir dernek olarak gençliğimizin verdiği güç ve heyecan ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Kendi çalışmalarımız ve üye olduğumuz ağlar ile birlikte ülkemizde ve dünyada gençlik politikaları üzerine düzenlenen çalıştaylara katılıyor, atölyeler gerçekleştiriyor ve lobi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Kentlilik Kültürü ve Bilinci

Kentte yaşayan bireylerin, kente özgü tutum ve davranışlar sergilemeleri, birer kentli birey/aktör/paydaş olduklarını hatırlamaları için, atölyeler, seminerler ve eğitimler düzenliyoruz.

Çocuk Hakları

Çocuk hakları konusunda eğitimler, oyunlaştırılmış atölyeler düzenleyerek çocukların bir hak ihlali ile karşılaşmasını önlemeyi hedefliyor veya bir hak ihlali ile karşılaştıklarında neler yapabilecekleri konusunda bilinçleniriyoruz.
Aynı zamanda çocuk katılımını nitelikli hale getirmek için projeler düzenliyoruz.

Kadın Hakları

Kadınların günlük hayatta maruz kaldıkları her türlü ayrımcılığı, nefret söylemini, şiddeti önlemek amacıyla seminerler, atölyeler, eğitimler düzenliyoruz.
Dernek içi cinsiyet dengesini sağlamak için, dernek yönetimimizde kadın-erkek oranının eşit tutulması konusuna büyük önem veriyoruz.

Çevre Bilinci

21. yüzyılın en büyük sorunu olan küresel ısınmayı önlemek için farklı çalışmalar yürütüyoruz. İnsanları tekrardan doğa ile bir araya getirmek için doğa yürüyüşleri ve kamplar düzenliyoruz. Temel Çevre Bilinci ve İklim Eylemi konularında eğitimler, çalıştaylar ve atölyeler gerçekleştiriyoruz.