İzmir 2023 Biyoçeşitlilik Gençlik Elçileri Programı

Proje Özeti

1 Ekim 2021 ve 1 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen “İzmir 2030 Biyoçeşitlilik Gençlik Elçileri Projesi” kapsamında 18 – 30 yaş arası 40 elçi adayı proje katılımcısı olarak belirlenmiştir. Elçi adayları bu uzun soluklu süreçte pek çok eğitime, atölyeye, web seminerlerine ve saha çalışmalarına katılmıştır.

Tüm süreçlerde amaç; yerel ve ulusal düzeyde biyoçeşitlilik politikalarını ve uygulamalarını etkilemektir. Süreçlerde başlıca işlenen konular şu şekildedir; biyoçeşitlilik kavramı, iklim krizi ve altıncı yok oluş, ekolojik okuryazarlık, küresel hedefler, COP26 ve Paris Anlaşması kapsamında iklim savunuculuğu ve biyoçeşitlilik politikaları, biyoçeşitlilik ve iklim krizinin İzmir kültür mirasına etkileri, 2030 Fransa biyoçeşitlilik vizyonu ve iklim krizi üzerine gençlik eylemi simülasyonu.

Yanı sıra saha çalışması yapılan alanlar ise şu şekildedir; Alsancak Kültürpark, Yarımada Havzası (Urla, Çeşme, Karaburun) ve Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi. Bu alanlarda kuş gözlemciliği, iklim krizinin endemik türler üzerindeki etkilerinin gözlenmesi ve flora tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Eş zamanlı olarak doğa fotoğrafçılığı da gerçekleştirilmiştir. Projenin sonunda ise gerçekleştirilen saha çalışmalarının çıktıları olan doğa fotoğrafları ile Fransız Kültür Merkezi’nde bir dijital sergi açılmıştır.

Tüm çalışmaları tamamlayarak elçi unvanını kazanan genç temsilciler; İzmir’deki Fransız okulları, üniversiteler, Kıyı Ege İklim Ağı ve İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı ile aldıkları eğitimleri yaygınlaştırmaktadır.

Ek olarak, “İzmir 2030 Biyoçeşitlilik Gençlik Elçileri Programı”; Sosyal İklim Derneği tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği desteği ile gerçekleştirilmiştir. Projenin sürdürülebilirliği; Kıyı Ege İklim Ağı ve İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı paydaşlığı ile sağlanmıştır. 

Proje Hakkında

Uygulama Dönemi: Ekim 2021 – Nisan 2022

Hedef Grup: 18-30 yaş arası İzmir’de yaşayan gençler

Müfredat: İklim Krizi, Çevre, Biyoçeşitlilik

Proje İlleri: İzmir

Proje Ortakları: Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, Fransız Kültür Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi