Biz Kimiz?

Sosyal İklim Derneği

Sosyal İklim Derneği; doğayı merkeze alarak hak temelli çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Gençler arası diyalog kültürünü geliştirmek, gençlerin sosyal hayata ve sivil topluma aktif katılımını sağlamak amacıyla 2014 yılında İzmir’de kurulmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, iklim krizi, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlik hakları konularında birçok program, proje, atölye ve eğitim gerçekleştirmiştir. 

Çalışmaları ile doğrudan; ‘Nitelikli Eğitim’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘Erişilebilir Temiz Enerji’, ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’, ‘İklim Eylemi’, ‘Sudaki Yaşam’, ‘Karasal Yaşam’ ve ‘Hedefler için Ortaklıklar’ amaçlarına etki etmektedir. Çalışmalarında; hikayeleştirme, oyunlaştırma, akran eğitimi, atölye ve fikir üretme kamplarına yer vermektedir.

Çalışma Yöntemimiz

Yerelde, ulusalda ya da globalde gerçekleştireceğimiz çalışmalardaki aşamalarımız.

Problem Tespiti

Çözmemiz gereken problemi paydaşlarımız ile birlikte belirliyoruz.

Çözüm Geliştirme

Belirlenen probleme uygulanabilir ve ölçülebilir çözümler geliştiriyoruz.

Ortak Seçimi

Projede ortak çalışacağımız kurum ve kuruluşları belirleyerek, aksiyona geçiyoruz.

Uygulama

Gönüllülerimiz ve proje ortaklarımız ile birlikte projenin belirlenen süre içerisinde başarıya ulaşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Proje Ortaklarımız

Gerçekleştirdiğimiz projelerde günümüze kadar çalıştığımız kurum, kuruluş ve ağlar.