16 Doğa Yürüyüşünde 1200 genç ile doğada çalıştaylar düzenledik.

4 Gökyüzü Forumu ile 112 gence doğru diyalog kültürünü aşıladık.

7 farklı şehirde düzenlediğimiz SDG Atölyeleri ile 280 gence Küresel Amaçları anlatıp, amaçlar üzerinde çalıştaylar düzenledik.


3 İnsan Hakları Kampı ile 90 gence oyunlaştırılmış insan hakları atölyesi düzenledik.

12 Kapasite Geliştirme Eğitimi ile 330 genci çevre, finansal bilinç, doğru sosyal medya kullanımı hakkında bilinçlendirdik.