Gençlerin Konak'ı

Proje Özeti

2021 yılının Temmuz ayında başlayan Gençlerin Konak’ı projesi ile bugüne kadar “Gençlik Hakları Eğitimi” ve “Gökyüzü Forumu: Gençlik Sorunları ve Hak İhlalleri” faaliyetleri 30 genç ile gerçekleştirilmiştir. Gençlik Örgütleri Forumu’nun gençlik hakları uzmanı ile gerçekleştirilen eğitimde “Gençlik hakları, Katılımı ve Hak Savunuculuğu” başlıkları ele alınarak sorun farkındalığı sağlanmıştır. Ardından gerçekleştirilen “Gökyüzü Forumu: Gençlik Sorunları ve Hak İhlalleri” atölye çalışması ile “Gençlik Çalıştayı” için bir ön hazırlık çalışması niteliğinde sorun ve hak ihlalleri ağacı oluşturulmuştur.

“Gençlerin Konak’ı” projesi ile, gençlerin karşılaştıkları sorunları doğrudan dile getirebilmesi ve Konak Belediyesi’nin çalışmalarını gençlerin yereldeki karar alma mekanizmalarına katılımı ile genç dostu bir hale getirmek amaçlanmaktadır. Özellikle pandemi döneminde ve sonrasında da devam etmekte olan problemler nedeniyle bu adımları atma ihtiyacı doğmuştur.

Proje kapsamında 15-35 yaş arası Konak’ta yaşayan; eğitimde, istihdamda yer alan veya ev genci olan gençler ile Konak ilçesinde gençlik katılım mekanizmaları oluşturmak, gençlerin gençlik hakları ve katılımı alanında farkındalığını arttırarak sorunlarını aktarabileceği ve çözümlerini paylaşacağı bir alan oluşturmak, Konak Belediyesi’nin alandaki çalışmalarında gençlerin de söz sahibi olmasını ve gençlik sorunlarının çözümünde tüm yerel yönetim aktörlerinin rol almasının sağlanması hedeflenmektedir.

Projeye dair çalışmaların neticesinde, gönüllü olmak isteyen gençlerle Konak Belediyesi arasında bir köprü oluşturulacak ve bu bağlamda gençlik meclisi vb. gibi Konak Belediyesi’nin bu kapsamdaki çalışmalarına dair alanları aktarılacaktır.

Sosyal İklim Derneği yürütücülüğünde; AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen “Go For Youth” programı hibe desteği kapsamında, Konak Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

Proje Hakkında

Uygulama Dönemi: Ocak 2022 – Nisan 2022

Hedef Grup: Konak’da yaşayan 18-30 yaş arası gençler

Müfredat: Gençlik katılımı, yerel yönetim okuryazarlığı  

Proje İlleri: İzmir

Proje Ortakları: Go-For, Konak Belediyesi