Yerelin İklimi

Proje Özeti

“Yerelin İklimi” projesi ile Antalya Muratpaşa Belediyesi, İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte çalışma kapasitelerini geliştirmek, yereldeki gençlerin “İklim İçin Aktif Yurttaşlık” bilincini katılımcı bir süreç ile desteklemek ve tüm bu süreçler ile bir “Yerel Düzeyde Genç Eylem Planı” oluşturmak üzere yola çıktık. Proje kapsamında Sosyal İklim Derneği’nin içeriğini hazırladığı ve yaygınlaştırma çalışmalarını yürüttüğü “Ekolojik Okuryazarlık”, “Altıncı Yok Oluş”, “Savunuculuk ve İklim Savunuculuğu”, “Yerel Düzeyde Gençlik Katılımı” eğitimleri ve “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Yerelleştirme”, “Kampanya Oluşturma” ve “Hak Temelli Savunuculuk” atölyeleri ile proje illerinde 3 günlük programlar gerçekleştirilmiştir.

Programın son gününde gençler ve belediye temsilcileri bir araya gelerek “Yerel Düzeyde Genç İklim Eylem Planı” hazırlamış, eylem planının gerçekleşmesi ve sürdürülebilirliği için Antalya Muratpaşa Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ve program katılımcısı gönüllü gençlerden oluşan bir koordinasyon kurulu kurulmuş ve Sosyal İklim Derneği bu kurulun mentorluk görevini üstlenmiştir. Yanı sıra, daha önce İzmir’de düzenlenen çeşitli yerel katılım için elçilik projelerinden belediye temsilcileri ve gençler de yeni oluşturulacak koordinasyon kurulunda görev alabileceklerdir. 

Projenin sonunda Antalya, Eskişehir, İstanbul ve İzmir illeri çerçevesinde iklim için yerel düzeyde gençlik katılımını temsil eden ve çalışmalarda bulunan bir “Gençlik Ağı” kurulması öngörülmektedir.

Proje Hakkında

Uygulama Dönemi: Mart 2022 – Kasım 2022

Hedef Grup: Akademisyenler, Aktivistler, STK’lar, Yerel Yönetimler 

Müfredat: İklim Krizi, Çevre  

Proje İlleri: Antalya, Eskişehir, İstanbul İzmir

Proje Ortakları: NDI Türkiye