Türler İçin Harekete Geç! Act4Species

Proje Özeti

Act4Species, Ege ve Akdeniz bölgelerini kapsayacak biçimde, “insan faaliyetleri nedeniyle yok olma tehlikesi altında olan endemik türler” için çalışma alanıdır. Bu çalışma ile Ege ve Akdeniz kıyılarında bulunan şehirlerdeki türlerin korunması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında 7 çalıştay gerçekleştirilecek ve bu doğrultuda “Tür Koruma Eylem Planı” ve “Tür Koruma Sosyal Medya Kampanyası” hazırlanacak ve sunulacaktır. “Tür Koruma Eylem Planı” ile yerel yönetimlere bir yol haritası hazırlanması ve STK’ların, akademisyenlerin de bu sürece dahil olması hedeflenmektedir. 

“Tür Koruma Sosyal Medya Kampanyası” ile de yerel düzeyde mevcut bilincin desteklenmesi ve artırılması, genel seçim sürecinde söz konusu adayların tür koruma eylemi ve politikaları üzerine gereken hassasiyeti göstermesi, vaatlerde bulunmaya teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Proje Hakkında

Uygulama Dönemi: Ekim 2022 – Halen

Hedef Grup: Akademisyenler, Aktivistler, STK’lar, Yerel Yönetimler 

Müfredat: İklim Krizi, Çevre  

Proje İlleri: İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, Adana, Mersin

Proje Ortakları: Sivil Toplum için Destek Vakfı, Conservation Collective, Turquoise Coast Environment Fund