Doğa İçin Genç Çözümler: Naturethon

Proje Özeti

“Doğa için Genç Çözümler: Naturethon” projesi ile İzmir yerelinde iklim krizi ile mücadele etmek için stratejilerin eyleme geçirilmesi ve gençlerin eğitim ve atölyelerde güçlendirilerek ekolojik yaşam bilinci ve iklim savunuculuğunun yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Gençlerin iklim krizi ve alt başlıkları ile ilgili farkındalık sahibi olarak konu hakkında teknik bilgi edinmeleri, gençlere yerel pratik ve çözümler oluşturmak ve Kamu – STK – Genç Aktivistler işbirliği kapasitesi geliştirerek oluşan fikirlerin uygulanması hedeflenmektedir.


Proje kapsamında gençler ile temel iklim krizi, yerel savunuculuk, yerel kampanya ve politika geliştirme, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilme, proje yazma ve yönetimi üzerine eğitim ve atölyeler gerçekleştirilmiştir. Atölyelerde özellikle belediyelerin yerel iklim eylem planı, yeşil eylem planı (SECAP) ve yerel eşitlik eylem planlarının hedef ve göstergeleri ele alınmıştır. Bu doğrultuda gençlik ve eşit katılım ve temsiliyet rollerinin belirlenerek geliştirilmesi üzerine fikirler geliştirilmiş ve uygulamalar planlanmıştır.


Tüm çalışmalar sonucunda katılımcılarımız “İklim Krizi ile Mücadelede Yerel Eylem Geliştirme” konulu Naturethon (fikir yarışması) ‘a takımlar halinde katılmış ve eylem önerilerini sunmuşlardır. Kazanan 6 takım, 3 haftalık süre ile hızlandırıcı programa alınmış ve akabinde belediye temsilcileri ile genç aktivistlerin bir araya geldiği bir demoday gerçekleştirilmiştir. Bu demoday kapsamında takımlar belediyeler ile eşleşmiş, 12 haftalık çalışma takvimlerine başlamışlardır. Bu çalışma takviminin neticesinde tüm belediyeler ve takımlar ile bir araya gelerek bir değerlendirme toplantısı yapılması ve çıktıların rapor haline getirilerek sunulması planlanmaktadır.
“Doğa için Genç Çözümler: Naturethon” projesi, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı’nın ve Pegasus Havayolları’nın “Yarınlara Uçuyoruz” hibe programı çerçevesinde desteklenmiş ve gerçekleştirilmiştir.

 

Proje Hakkında

Uygulama Dönemi: Temmuz 2022 – Nisan 2023

Hedef Grup: 18-30 yaş arası gençler

Müfredat: İklim Krizi, Çevre

Proje İlleri: İzmir

Proje Ortakları: Sivil Toplum Destek Vakfı, Pegasus Hava Yolları