Kadınların Seçimi Topluluk Forumları Politika Önerileri Metni Yayımlandı

Sosyal İklim Derneği tarafından gerçekleştirilen ‘Kadınların Seçimi’ programı, 2023 yılında Adana-Mersin, Ankara ve Denizli’de toplamda üç saha ve dört şehirde düzenlenen altı forum ile genç kadınlara siyasete katılım fırsatı sağladı. Projenin ilk aşamasında her şehirden seçilen genç kadın elçiler, demokratik katılım eğitimlerine katılarak şehirlerindeki genç kadınların taleplerini belirledi. Bu süreçte genç kadınlar sivil toplum kuruluşlarıyla ve siyasetçilerle iletişim kurarak güçlü bir topluluk oluşturdu.

Topluluk forumları ve siyasal forumlar aracılığıyla Adana-Mersin, Ankara ve Denizli’de 200’den fazla genç kadın, 20’den fazla siyasi karar alıcı ve 9 panelist siyasi aktörle bir araya geldi. Forumlarda genç kadınlar, kent içi ulaşım güvenliği, sosyal imkanların çoğaltılması, sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi çeşitli konularda taleplerini ve çözüm önerilerini paylaştı. Bu forumlar, genç kadınların siyasetteki rolünü artırmak ve ortak politika önerilerini tartışmak amacıyla düzenlendi.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda her il için özelleşmiş bir politika önerisi metni oluşturuldu ve toplamda 137 adet talep ve çözüm önerisi politika önerilerinde yer buldu. Sosyal İklim Derneği’nin yürüttüğü hak temelli çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen bu program, genç kadınların kapasitesini geliştirmeyi, hak temelli farkındalığı artırmayı ve sivil topluma aktif katılımı sağlamayı amaçladı. Proje sürecinde ortaya çıkan başlıca tema ise ‘#bizgençkadınlariçin!’ oldu.