TEKNOLOJİ ÇAĞINDA OLMAZSA OLMAZ: GÜVENLİ İNTERNET

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA OLMAZSA OLMAZ: GÜVENLİ İNTERNET

Bu yazımda teknolojinin gelişmesi ve pandeminin etkileri ile hayatımızın daha da büyük bir kısmını kaplayan, tüm işlerimizi oturduğumuz yerden halledebilmemizi sağlayan ‘internet’ten bahsedeceğim. Çoğumuz internete girmeden bir gün bile geçirmesek de internet bizim bilmediğimiz birçok kullanım alanına sahip. İnternet ile bugün alışveriş, eğitim, bankacılık gibi birçok alanda kolaylıkla işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bize sağladığı bunca faydanın yanı sıra her muhteşem buluş gibi kötü amaçlar için kullanıldığında felaketlere yol açabiliyor. İnternetin görmediğimiz ve görmek istemeyeceğimiz karanlık bir tarafı da var: suçlar, dolandırıcılar, istismarcılar, siber zorbalar ve daha bahsetmek istemediğim birçok kötü niyetli kişi ve araçlar… Dünyanın her tarafından internet kullanmaya başlayan insan sayısı...

Read more...
İnsan Hakları Şemsiyesi Altında Çocuk Hakları

İnsan Hakları Şemsiyesi Altında Çocuk Hakları

Çocukluk kavramının geçmişten bugüne birçok tanımının olduğu bilinmektedir. Çocukluk sosyolojik olarak toplumdan topluma farklı anlamlar taşımaktadır (Işıkçı,2015:18). Farklılığın ortadan kalkması ve toplum için de yaşayan bireylerin ortak kuralları olması durumu da çocuğu olumlu yönde etkilemektedir (Aral&Gülsoy,2001:1). Lakin, çocuk diğer bireylere göre fiziksel, psikolojik ve bedensel olarak yetersiz olduklarından dolayı küçük, insan yavrusu olarak da tanımlanmaktadır. Toplum içinde, çocukların hem akranlarına hem de yetişkinlere karşı haklarının korunması gerekmektedir (Dirican,2018:48). Bu hakların korunması ise ulusal ve uluslararası mevzuatlarla sağlanmaktadır. Mevzuatlar ile birlikte çocuk her şeyden önce insan olarak kabul edilmektedir. Uluslararası mevzuatlardan biri de “Çocuk Hakları Sözleşmesi”dir. Çocuk hakları, insan haklarının şemsiyesi...

Read more...
5 ARALIK DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ

5 ARALIK DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ

Gönüllü ve gönüllülük kavramı hakkında neler biliyoruz? Gönüllü dediğimizde aklımıza ne geliyor? Sizce gönüllülük nedir? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1985 yılından beri 5 Aralık tarihinde Dünya Gönüllüler Günü kutlanıyor. Bu günün kutlanmasının sebebi gönüllülüğün öneminin anlaşılması ve gönüllülük kavramının daha geniş kitlelere yayılmasıdır. Gönüllülük tanım olarak bireyin herhangi bir finansal kazanç gözetmeksizin özgür iradesi ile üçüncü kişilere herhangi bir yarar sağlamak amacıyla yapılan eylemlerdir.  Gönüllülük, üçüncü kişilere yarar sağladığı kadar gönüllü bireylere de yararlar sağlamaktadır. Gönüllülük, bireylerin iletişim becerilerinin gelişmesine yardımcı olurken liderlik ve yardımseverlik özelliklerini de geliştirmektedir. Günümüzde hızla gelişen ve değişen iletişim araçları ile birlikte daha çok...

Read more...
“AVRUPA ATIK AZALTIM HAFTASI” HAKKINDA

“AVRUPA ATIK AZALTIM HAFTASI” HAKKINDA

Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction – EWWR), Avrupa’da atık önleme konusunda farkındalık yaratmaya yönelik günümüzdeki en büyük kampanyadır. Bu kampanya kapsamında, 33 ülkede, atık azaltımı konusunda farkındalık yaratabilmek için gönüllü katılımcılar – vatandaşlar, okullar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları, dernekler – bir araya gelip birçok farklı organizasyonu gerçekleştirmektedir. Bu yılki etkinlikler ise 21-29 Kasım 2020 tarihlerinde “Görünmez Atık” isimli tema ile ülkemizde de düzenlenmektedir. Peki bu etkinliklerle neler amaçlanmaktadır? Bunlar aşağıda sıralanmıştır: Atık azaltımı, ürünün yeniden kullanımı ve geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık yaratmak, İlgili Avrupa Birliği ve Üye Devlet politikaları hakkında farkındalık yaratmak, Katılımcılar tarafından gerçekleştirilen...

Read more...

İlk Kez Deneyimleyen Çocuklarla “Deprem”i Konuşmak

Biz yetişkinler depremin ne olduğunu, nelere yol açabileceğini, depreme karşı nasıl önlem alınabileceğini biliyoruz. Fakat çocuklar henüz bunu deneyimlemedikleri ve bilişsel anlamda bir yetişkin kadar gelişmedikleri için depreme çok yabancılar. Özellikle küçük yaştaki çocuklar dil gelişimiyle birlikte merak ettiklerini sormaya başlar. Onlara basit ve doğru bir şekilde cevap verebilmek bazen sandığımızdan daha zor olabilir. Bu yazımda toparladığım bazı bilgilerin özellikle ebeveyn ve çocuğa bakım verenler için rehber olmasını diliyorum. Öncelikle çocuğunuz ile konuşmak için rahat bir ortam oluşturabilirsiniz. Çocuğunuzun yaşına ve gelişim düzeyine uygun bir dille çocuğunuzun sorduğu sorulara doğru cevaplar vermeye çalışabilirsiniz. Çocuğunuza yanlış bir bilgi vermek onun size...

Read more...