İnsan Hakları Şemsiyesi Altında Çocuk Hakları

İnsan Hakları Şemsiyesi Altında Çocuk Hakları Blog Yazısı Çocukluk kavramının geçmişten bugüne birçok tanımının olduğu bilinmektedir. Çocukluk sosyolojik olarak toplumdan topluma farklı anlamlar taşımaktadır (Işıkçı,2015:18). Farklılığın ortadan kalkması ve toplum […]