Sosyal Çocuk Liderler Akademisi

Proje Özeti

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Düşün programı kapsamında Sosyal İklim Derneği tarafından hayata geçirilmiştir. 10-14 yaş arası çocukların sivil topluma katılımını amaçlamıştır. Proje sonunda Sosyal İklim Derneği’ nde çocuk katılımını sağlamak amacıyla, tamamı 10-14 yaş arası olan çocuklardan oluşan bir yürütme kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul özerk olarak sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerine çalışmalar gerçekleştirmeye halen devam etmektedir.

Proje Bilgileri

Uygulama Dönemi: Kasım 2020 – Devam ediyor. 

Proje Ortakları: Uluslararası Çocuk Hakları Merkezi, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı 

Hedef Grup: 10-14 yaş 

Müfredat: Çocuk hakları, çocuk katılımı 

Proje İlleri: İzmir