Kıyı ege İklim Ağı

Proje Özeti

“Kıyı Ege İklim Ağı”, iklim krizinden etkilenen bölgelerde çalışmalar yürütmek üzere 7 ilden 27 temsilci ile 31 Ocak 2020 tarihinde İzmir’de kurulmuştur. Sosyal İklim Derneği’nin kurduğu ve koordine ettiği bu ağda, Kıyı Ege bölgesinde iklim krizi alanında proje ve kampanyalar gerçekleştirmek üzere; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla illerinden STK ve belediye temsilcilerinin, akademisyenlerin ve aktivistlerin katılımı ve işbirliği gözetilmiştir. 

Bu bağlamda planlanan başlıca çalışmalar şu şekilde sıralanabilir; balıkçılığın doğru şekilde yapılması, denizin kirletilmemesi, deniz çevresindeki ekosistemlerin korunması, var olan kirliliğin giderilmesi, iklim krizi ile mücadele ve uyum stratejilerinin geliştirilmesi, iklim krizi ile mücadele ve uyum için yerel, ulusal ve bölgesel politikaların geliştirilmesi, “BM Küresel Amaçlar” kapsamında “İklim Eylemi”, “Karasal Yaşam”, “Sudaki Yaşam” ve “Amaçlar İçin Ortaklıklar” amaçlarının yerelleştirilmesi. 

Kıyı Ege İklim Ağı, Ocak 2020 tarihinde kuruluş toplantısının gerçekleştirmiş ancak sonrasındaki süreç pandemi nedeni ile çevrimiçi olarak yürütülmüştür. Çevrimiçi oturumlarda atölye çalışmaları ile Kıyı Ege İklim Ağı’nın hedefleri, faaliyetleri, atölyeleri ve farkındalık çalışmaları, verilecek eğitimler, işbirlikleri ve ortaklıklar, yerel faaliyetler, görünürlük çalışmaları başlıklarında çalışmalar planlanmıştır. 

Kıyı Ege İklim Ağı, hazırlanan faaliyet planı çerçevesinde, bölgesinde öncelikli iklim sorunları, iklim krizi ile mücadele ve uyum süreçleri için stratejiler geliştirerek eyleme geçecektir.

Ayrıntılı ve güncel bilgiler için tıklayınız.

Proje Hakkında

Uygulama Dönemi: Ocak 2021 – Halen

Hedef Grup: Akademisyenler, Aktivistler, STK’lar, Yerel Yönetimler 

Müfredat: İklim Krizi, Çevre  

Proje İlleri: İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Muğla, Balıkesir, Çanakkale