Gençlik Katılımı Projesi

Proje Asistanı

Çalışma Arkadaşı Arıyoruz!

Sosyal İklim Derneği; doğayı merkeze alarak hak temelli çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Gençler arası diyalog kültürünü geliştirmek, gençlerin sosyal hayata ve sivil topluma aktif katılımını sağlamak amacıyla 2014 yılında İzmir’de kurulmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, iklim krizi, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlik hakları konularında birçok program, proje, atölye ve eğitim gerçekleştirmiştir.

Çalışmaları ile doğrudan; ‘Nitelikli Eğitim’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘Erişilebilir Temiz Enerji’, ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’, ‘İklim Eylemi’, ‘Sudaki Yaşam’, ‘Karasal Yaşam’ ve ‘Hedefler için Ortaklıklar’ amaçlarına etki etmektedir. Çalışmalarında; hikayeleştirme, oyunlaştırma, akran eğitimi, atölye ve fikir üretme kamplarına yer vermektedir.


Gençlik katılımı üzerine yürütülecek proje kapsamında aşağıdaki alan ve sürelerde çalışan istihdam edilecektir.


Proje Asistanı


Görev Süresi:
8 Ay
İstihdam Türü:
Tam Zamanlı/Süreli/Hibrit Çalışma
İstihdam Yeri:
İstanbul

 • Proje koordinasyonunu proje direktörü ile beraber sağlamak,
 • Proje iç ve dış paydaşlarla iletişimde olmak,
 • Proje paydaşları ile toplantıları ayarlayarak koordine etmek,
 • Proje toplantı tutanaklarını hazırlamak,
 • Proje etkinliklerini diğer proje çalışanları ve proje ortakları ile birlikte organize etmek,
 • Proje iletişimlerini sağlamak,
 • Araştırma yaparak proje yöneticisine proje ile ilgili yardımcı olmak.
 

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikleri

 • Üniversite Mezunu
 • Gençlik çalışmaları veya gönüllü çalışmalar üzerine gönüllülük ya da profesyonel tecrübesi olan,
 • Tercihen eğitmenlik/kolaylaştırıcılık deneyimi olan,
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Analitik, pratik ve sonuç odaklı,
 • İletişim becerileri gelişmiş,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 • Word, Excel ve Power Point programlarını akıcı kullanabilen.