Gençlik Katılımı Projesi

Katılımcılık ve İletişim Koordinatörü

Çalışma Arkadaşı Arıyoruz!

Sosyal İklim Derneği; doğayı odağına alarak hak temelli çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Gençler arasında diyalog kültürünü geliştirmek, gençlerin sosyal hayata ve sivil topluma aktif katılımını sağlamak amacıyla 2014 yılında İzmir’de kurulmuştur. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda iklim krizi, çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve gençlik hakları konularında birçok program, proje, atölye ve eğitim gerçekleştirmiştir.

Çalışmaları ‘Kaliteli Eğitim’, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’, ‘Erişilebilir Temiz Enerji’, ‘Eşitsizliklerin Azaltılması’, ‘İklim Eylemi’, ‘Sudaki Yaşam’, ‘Karadaki Yaşam’ ve ‘Hedefler için Ortaklıklar’ hedeflerini doğrudan etkilemektedir. Çalışmalarında hikaye anlatımı, oyunlaştırma, akran eğitimi, atölye çalışmaları ve fikir üretme kamplarına yer vermektedir.

Bu rol, herhangi bir parti üyeliğinden bağımsız olarak, farklı siyasi geçmişlerden gelen 18-30 yaş arası bireyleri bir araya getiren dinamik bir gençlik oluşumu olan ‘’Gençliğin Yüzleri’’ inisiyatifi etrafında şekillenmektedir. Gençliğin Yüzleri, seçilmiş yetkililer, siyasi kuruluşlar ve hükümet organları tarafından alınan kararların şekillendirilmesinde gençlerin sesini güçlendirmeye çalışmaktadır. Farklı şehirlerde aktif olarak çalışan yaklaşık 20 gönüllünün liderliğinde, gençler güncel sorunları ele almak ve etkili çözümler geliştirmek üzere bir araya gelmektedir. Farklı siyasi perspektiflerden ve partilerden temsilcilerle bir araya gelerek ortak isteklerimizi dile getiriyoruz. Amacımız, demokratik katılım araçlarına ulaşma arayışımızın görünürlüğü yoluyla kentsel çevrelerimizin gençlik dostu olmasını sağlamak ve böylece demokratik süreçlere gençler olarak katılımımızı güçlendirmektir.

Geçtiğimiz 1,5 yıl boyunca SosyaI İklim, yerel saha koordinatörlerinin özverili çabalarıyla Gençliğin Yüzleri’ni başarıyla organize etti.  Saha koordinatörleri, Gençliğin Yüzleri hareketinin beslenmesinde çok önemli bir rol oynamış; siyasetçilere ulaşmış, gençleri harekete geçirmiş ve başarılı forumlar için çok önemli olan koordinasyon ve lojistiğin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamıştır. Ancak Gençliğin Yüzleri şimdi yeni bir aşamaya geçerek odağını büyük yüz yüze forumlardan uzaklaştırıyor. Bu değişen koşullar, güçlü bir çevrimiçi iletişim ve katılıma geçilmesini gerektirmektedir.

Gençlik katılımı konulu projemiz kapsamında aşağıdaki alanlarda ve sürelerde personel istihdam edilecektir.


Katılımcılık ve İletişim Koordinatörü

 

Katılımcılık ve İletişim Koordinatörü, Sosyal İklim Derneği personeli ve gençlik gönüllüleri ile yakın işbirliği içinde, özellikle çevrimiçi ve dijital kanallar aracılığıyla gençleri harekete geçirmek ve yerel yönetim yetkililerinin katılımını sağlamak için Gençliğin Yüzleri iletişim ve etkileşim stratejisini uygulamaktan sorumlu birincil kişi olacaktır.  

Sorumluluklar şunları içerecektir:

 • Gençliğin Yüzleri ağının genişletilmesi, gençlerin katılımının ve temsilinin artırılması, gençlerin kendilerini ifade etmek için güçlü hissettikleri ve seslerinin yerel yönetim karar alıcıları tarafından duyulacağı çevrimiçi alanlar sağlamak.
 • Gençliğin Yüzleri paydaşlarını (gençler, medya, hükümet yetkilileri, sivil toplum) etkilemek, ilham vermek ve motive etmek, gençlerin siyasi taleplerini iletmek ve marka görünürlüğü oluşturmak için çeşitli platformlarda ilgi çekici çevrimiçi içerik hazırlamak.
 • Gençliğin Yüzleri’nin influencerlar, gençlik aktivistleri, önde gelen medya şahsiyetleri ve gençlerin bakış açılarını güçlendirebilecek diğer etkili figürlerle etkileşimini koordine etmek.
 • Gençliğin Yüzleri gönüllülerinin Gençliğin Yüzleri’nin çevrimiçi platformları aracılığıyla görüşlerini dile getirmelerini desteklemek.

 

İstihdam Türü: Tam Zamanlı

Çalışma Yeri: İzmir

Spesifik Görev ve Sorumluluklar:

 • Proje direktörü ile proje koordinasyonunu sağlamak,
 • Projenin iç ve dış paydaşları ile iletişim kurmak,
 • Bir iletişim planının işbirliği içinde oluşturulması ve uygulanması için gönüllülerden oluşan bir ekibe liderlik etmek,
 • Diğer proje personeli ve proje ortakları ile birlikte proje faaliyetlerinin iletişimini organize etmek,
 • Projenin iletişimini sağlamak, örneğin:
  • Gençliğin Yüzleri’nin çevrimiçi varlığını düzenli ilgi çekici içeriklerle sürdürmek,
  • Sosyal medya trafiğini izlemek ve proaktif olarak artırmak, takipçilerle etkileşim kurmak,
  • Marka bilinirliğini geliştirmek ve takipçilerin ilgisini çekmek için yeni öğeler önermek ve uygulamak.
 

Beklenen deneyim ve Kişisel Özellikler

 • Üniversite mezunu,
 • Gençlik çalışmaları ve gönüllülük alanında gönüllü veya profesyonel deneyim (2 yıl veya daha fazla),
 • Tercihen iletişim, halkla ilişkiler, pazarlama ve/veya savunuculuk alanlarında deneyim sahibi veya öğrenme konusunda güçlü motivasyona sahip,
 • Güçlü yaratıcı iletişim becerileri sergilemiş,
 • Güçlü yazma becerileri,
 • Tercihen en son dijital teknolojiler ve sosyal medya trendleri ile güncel bilgi sahibi,
 • Tercihen akıcı İngilizce bilen,
 • Planlama ve takip konusunda başarılı,
 • Analitik, pratik ve sonuç odaklı,
 • Derneğin ilkelerine ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 • Word, Excel ve PowerPoint programlarını akıcı bir şekilde kullanabilen,
 • Tercihen Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube ve diğer sosyal medya platformları için en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi,

Bu niteliklere sahip değilseniz, ancak öğrenmek ve katkıda bulunmak için güçlü bir motivasyonunuz varsa, başvurmanızı öneririz.

 

Son başvuru tarihi: 15 Mart 2024