Act4Species - Türler İçin Harekete Geç!

İzmir, Manisa, Aydın Tür Koruma Çalıştayı

Sosyal İklim Derneği olarak yürüttüğümüz, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Conservation Collective işbirliği ile hayata geçirilen Turquoise Coast Environment Fund (TCEF) hibe programı kapsamında desteklenen ‘Act4Species – Türler için Harekete Geç!’ projesi 1 Kasım 2022 – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Kıyı Ege İklim Ağı projenin kolaylaştırıcılığı rolünü üstlenmektedir. 

Proje kapsamında Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerinde bulunan ve yok olma tehdidi altında olan endemik türlerin korunmasına yönelik bir işbirliği geliştirilmesi, eylem planı oluşturulması ve sosyal medya kampanyası yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Çanakkale, İzmir, Denizli, Muğla ve Antalya illerinde çalıştaylar gerçekleştirilecektir. Bu çalıştayların çıktıları tek bir rapor haline getirilerek ‘Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Tür Koruma Eylem Planı’ ve ‘Tür Koruma Sosyal Medya Kampanyası’ oluşturulacaktır.  

 Act4Species – Türler için Harekete Geç! Proje İlleri:

  • Adana
  • Antalya 
  • Aydın 
  • Balıkesir
  • Çanakkale
  • Denizli
  • İzmir 
  • Manisa 
  • Mersin 
  • Muğla 
 

Çalıştay Hakkında

11 Mart 2023 tarihinde 11.00 – 17.00 saatleri arasında Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde İzmir, Aydın, Manisa illeri için ortak Tür Koruma Çalıştayı gerçekleştirilecektir. 

 

Kimler Katılabilir?

Çalıştaya İzmir, Manisa ve Aydın illerinde faaliyet gösteren STÖ, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve aktivistlerin başvurması beklenmektedir. 

Not: Çalıştaya Aydın ve Manisa illerinden katılacak kişilerin ulaşım masrafları proje tarafından karşılanacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 10 Mart 2023 12.00 

*Başvuru sahipleri aranarak ve e-posta aracılığıyla bilgilendirilerek katılımları teyit edilecektir.

Çalıştay’a ilişkin sorularınız için ibrahim@sosyaliklim.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.