Proje; Fransa Türkiye Büyükelçiliği desteği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecektir. Proje ile yerel ve ulusal düzeyde biyoçeşitlilik politikalarının ve uygulamalarının etkilemesinin, yerel sivil vatandaşların, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, okulların ve diğer kurumların ekosistemin çeşitliliği ve iklim eylemi konusunda bilinçlendirilmesinin, yerelde biyoçeşitlilik alanındaki çalışmalarda gençlik katılımının artırılmasının ve yerel aktörlerin bu alanda iş birliği geliştirmelerinin sağlanmasının hedeflenmektedir.

Program sekiz ay sürecek olup, program kapsamında gerçekleştirilecek yüz yüze eğitimler;

 • Biyoçeşitlilik Kavramı,
 • İklim Krizi ve Altıncı Yok Oluş,
 • Ekoloji Okuryazarlığı,
 • Küresel Hedefler, COP26 ve Paris Anlaşması Kapsamında İklim Savunuculuğu ve Biyoçeşitlilik Politikaları,
 • Biyoçeşitlilik ve İklim Krizinin İzmir Kültür Mirasına Etkileri,
 • 2030 Fransa Biyoçeşitlilik Vizyonu,
 • İklim Krizi Üzerine Gençlik Eylemi Simülasyonu (COP26 öncesi ve sonrası deneyim),

Online eğitimler;

 • Kentsel Ekoloji ve Biyoçeşitlilik,
 • Uluslararası Biyoçeşitlilik Eylemi ve Nagoya Protokolü,

Webinarlar;

 • İzmir Biyoatlas Proje Sunumu,
 • İzmir Doğa ile Uyum Yaşam Stratejisi Projesi Sunumu,
 • İzmir Yerel Biyoçeşitlilik İklim Vizyonu,

Atölyeler;

 • Alsancak Kültürpark’ta Doğa Fotoğraçılığı ve Kuş Gözlemciliği,
 • Yarımada havzasında (Urla, Çeşme, Karaburun) İklim Krizinin Etkileri ve Endemik Türlerin Etkilenmesi ve Seferihisar),
 • Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Ziyareti ve Flora Tanıtımı.

Eğitimlerin ardından; İzmir’deki Fransız okullarında, üniversitelerde, Kıyı Ege İklim Ağı’nda ve İzmir Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağı’nda bu eğitimler elçiler tarafından yaygınlaştırılacaktır.

Program sonunda atölyelerde elçilerin çektiği fotoğraflar ile fotoğraf sergisi düzenlenecektir.

Hedef kitle: 18-30 yaş aralığında, İzmir’de yaşayan, biyoçeşitlilik ve iklim eylemi konularına ilgili olan bireyler

Müfredat: Biyoçeşitlilik ve İklim Eylemi

Proje şehirleri: İzmir

Tarihleri: Kasım 2021 – Haziran 2022

Proje Ortakları: Fransa Türkiye Büyükelçiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi