İklim Krizi Savunucuları Yetişiyor!

Home / İklim Krizi Savunucuları Yetişiyor!
Env.net ve TEMA ortaklığında gerçekleştirilen “Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı-III” kapsamında gerçekleştireceğimiz “İklim Krizi Savunucuları Yetişiyor!” projesi Mayıs 2020’de başladı. Ege kıyında yaşayan, iklim krizine ilgi duyan gençler  savunuculuk ve iklim eğitimi aldıktan sonra yerellerinde bu faaliyetlere devam etmişlerdir. Proje covid-19 pandemisi sebebiyle çevrimiçi ortamda gerçekleşmiştir. Ayrıca proje kapsamında iklim krizi üzerine bilgilendirici videolar ve posterler hazırlanarak şehrin önemli yerlerinde sergilenmiştir.