İklim Krizi Savunucuları Yetişiyor!

Home / İklim Krizi Savunucuları Yetişiyor!
Avrupa Birliği ve env-net tarafından desteklenen ve ülkemizde TEMA desteğiyle yürütülen ‘Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı-IV’ programı kapsamında Sosyal İklim Derneği tarafından hayata geçirilmiştir. 15-25 yaş arası gençlerin İklim Eylemi, Karasal Yaşam, Sudaki Yaşam amaçlarında ve Savunuculuk – Lobicilik konularında bilinçlenmesini sağlayarak, yetiştirdiği bu gençler ile sahada aktif savunuculuk faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır.
Hedef Kitle: 15-25 yaş arası gençler.
Müfredat: Ekolojik okuryazarlık, iklim krizi, savunuculuk ve lobicilik.
Proje Şehirleri: 81 il
Tarihleri: Mayıs 2020 – Eylül 2020
Proje Ortakları: Avrupa Birliği, env-net