Sosyal İklim Derneği 2014 yılında İzmir’de kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren; Gençlik Hakları, Çocuk Hakları ve Kadın Hakları konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bunların yanında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin yaygınlaştırılması için bir çok atölye ve konferans gerçekleştirmenin yanı sıra doğrudan “İklim Eylemi”, “Karasal Yaşam”, “Sudaki Yaşam” ve “Hedefler için Ortaklıklar” konularında çalışmalar yürütmüştür