Gençlerin hem sosyal hayata nasıl daha aktif katılabileceğini, hem de Dünya’daki sorunlara nasıl daha etkin çözümler getirebileceği konularında çalışmalar yürütüyoruz. Tamamını gençlerin oluşturduğu bir dernek olarak gençliğimizin verdiği güç ve heyecan ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Kendi çalışmalarımız ve üye olduğumuz ağlar ile birlikte ülkemizde ve dünyada gençlik politikaları üzerine düzenlenen çalıştaylara katılıyor, atölyeler gerçekleştiriyor ve lobi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.
Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Çocuk hakları konusunda eğitimler, oyunlaştırılmış atölyeler düzenleyerek çocukların bir hak ihlali ile karşılaşmasını önlemeyi hedefliyor veya bir hak ihlali ile karşılaştıklarında neler yapabilecekleri konusunda bilinçleniriyoruz.
Aynı zamanda çocuk katılımını nitelikli hale getirmek için projeler düzenliyoruz.
Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Kadınların günlük hayatta maruz kaldıkları her türlü ayrımcılığı, nefret söylemini, şiddeti önlemek amacıyla seminerler, atölyeler, eğitimler düzenliyoruz.
Dernek içi cinsiyet dengesini sağlamak için, dernek yönetimimizde kadın-erkek oranının eşit tutulması konusuna büyük önem veriyoruz.
Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

21. yüzyılın en büyük sorunu olan küresel ısınmayı önlemek için farklı çalışmalar yürütüyoruz. İnsanları tekrardan doğa ile bir araya getirmek için doğa yürüyüşleri ve kamplar düzenliyoruz. Temel Çevre Bilinci ve İklim Eylemi konularında eğitimler, çalıştaylar ve atölyeler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Ege Denizi’ne kıyısı olan şehirlerde denizin kirletilmemesi ve var olan kirliliğin giderilmesi adına proje ve kampanyalar geliştiren kurumları ve akademisyenleri bir arada toplamayı hedefliyoruz. Bu ağ ile “İklim Eylemi”, “Sudaki Yaşam”, “Karasal Yaşam”  hedeflerinde  çalışan kurum ve akademisyenlerin bir araya gelerek bu alanda bilgi paylaşımı ve birlikte kampanyalar yürütmelerini hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik açısından bu ağın çevrimiçi olarak da bir sistem üzerinden haberleşebileceği bir alan yaratmak istiyoruz.
Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Kentte yaşayan bireylerin, kente özgü tutum ve davranışlar sergilemeleri, birer kentli birey/aktör/paydaş olduklarını hatırlamaları için, atölyeler, seminerler ve eğitimler düzenliyoruz.
Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.